Edit

About Us

Radiant Skin Care and Hair Transplant Center is equipped with the latest equipment for diagnosis and treatment of the hardware. Specialists of the clinic are doctors of higher category, they regularly participate in various seminars, train their skills.

Contact Info

Category: Blogs

 Gonnorhea in Nepali | youn rog doctor in Nepal | Sexually transmitted disease in Nepal

Gonnorhea in Nepali | youn rog doctor in Nepal | Sexually transmitted disease in Nepal

  गोनोरिया (Gonorrhea) एक प्रकारको यौनरोग( Sexually Transmitted Disease) हो | यो यौन रोग नेपालमा (Sexually Transmitted Disease in Nepal) धेरै मात्रामा देखिएको यौनरोग मध्येमा पर्दछ (extremely common Sexually Transmitted Disease in Nepal ) | समयमानै उपचार गरिएमा यो रोग…

 भिरिंगी रोग के हो ?, viringi rog in nepali

भिरिंगी रोग के हो ?, viringi rog in nepali

भिरिंगी रोग के हो ? भिरिंगी एक प्रकारको ब्याक्टेरियाको कारणले हुने यौन रोग हो| यो रोग गराउने किटाणुलाइ Treponema Pallidum भनिन्छ | यसलाई अंग्रेजीमा Syphilis भनिन्छ |(syphilis means viringi in Nepali language) सामान्यतय भिरिंगी भएको व्यक्ति संग असुरक्षित् यौन सम्पर्क…

 Hair loss treatment in kathmandu, Nepal

Hair loss treatment in kathmandu, Nepal

कपाल झर्ने समस्या :- कारण तथा उपचार कपाल झर्ने समस्यालाई सामान्य अंग्रेजी भाषामा Alopecia भनिन्छ | Alopecia अथवा कपाल झर्ने समस्याले तपाइको टाउकोको मात्र कपाल झार्न सक्छ(scalp hair loss) वा आँखीभौं (eyebrow hairloss) को मात्र वा दार्ही (beard hair loss)…

 यौन रोग के हो ? youn rog doctor in Nepal

यौन रोग के हो ? youn rog doctor in Nepal

यौन रोग भनेको के हो? यौन रोग (youn rog) अथवा Sexually Transmitted diseases (STDs)  भन्नाले असुरक्षीत यौन सम्पर्क बाट सर्ने रोग भन्ने बुझिन्छ | यौन रोग विभिन्न किटाणु जस्तै ब्याक्टेरिया (bacteria), भाइरस (virus) अथवा प्यारासाईट्स (parasites) ले गराउदछ जो असुरक्षीत…

 Cost of Hair Transplant in Nepal

Cost of Hair Transplant in Nepal

Cost of hair transplant in Nepal Hair transplantation is a minor cosmetic surgical procedure where hairs from the back of the scalp or occipital hairs which are androgen insensitive are taken and implanted in the front of the scalp. Hair…